Referat styremøter 2020

Her kan du finne referatene fra styremøtene i 2020

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb 01.03.2020

Referat Styremøtet 10.05.20

Referat styremøte 02.06.20

Referat 03.08.20

Styremøte 13 desember 2020