Referater styremøter 2018

Her finner du referatene fra styremøtene i 2018. 

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb 12.12.18

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb November 2018

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb 18.08.2018

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb 28.05.2018

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb 17.04.2018

Styret hadde sitt andre styremøte 17.04.2018.
Blandt sakene som ble behandlet var sommeravslutning, Smeller og Vipps-nummer

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb 13.03.2018

Styret i Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb hadde sitt første møte med nytt styre 13.03.2018. Sakene var blandt annet klubbens hjemmeside, kursing av instruktører og videre arbeid i 2018.